Błąd
  • XML Parsing Error at 1:16. Error 57: XML declaration not finished
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEPU FENRIR

§ 1.

Terminy używane w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Sprzedawca - FENRIR Michał Sekuła, z siedzibą w Pruszkowie koło Warszawy, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pod numerem 18274, NIP 522-106-46-79, REGON 011619060

Sklep internetowy - prowadzony przez sprzedawcę punkt handlowy, zlokalizowany na witrynie internetowej o adresie www.fenrir.com.pl

Produkty - przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym o podanym wyżej adresie

Klient - wszelkie osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające bądź nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące zakupu produktów w sklepie internetowym.

§ 2.

Regulamin ten jest jedynym dokumentem określającym zasady działania wspomnianego w § 1. sklepu internetowego.
Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zawartych w nim postanowień.

§ 3.

Korzystanie ze sklepu internetowego nie wymaga rejestracji klienta. Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .  Dane Klientów są wykorzystywane jednorazowo do obsługi konkretnego zamówienia. Otrzymywane dane adresowe służą wyłącznie do adresowania przesyłek i tą drogą udostępniane są Poczcie Polskiej. Po zrealizowaniu zamówienia dane są kasowane i nie podlegają dalszemu gromadzeniu i przetwarzaniu przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia oznacza akceptację dla opisanego wykorzystania danych.

Szczegółowe informacje o Sprzedawcy i dane dotyczące płatności będą każdorazowo przesyłane Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

§ 4.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wykonane ze srebra próby 925 i o ile wymaga tego prawo ocechowane w Państwowym Urzędzie Probierczym. Waga produktów oferowanych w Sklepie podawana jest w przybliżeniu.

§ 5.

Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie podane są w kwocie netto i brutto. Klientów obowiązują ceny brutto. Cena ta staje się wiążąca dla stron transakcji poprzez przesłanie przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Do ceny produktu doliczane są koszty przesyłki.

§ 6.

Na wszystkie produkty sprzedawane w sklepie wystawiane są paragony fiskalne. Na życzenie Klienta wystawiane są również faktury VAT. Wystawienie faktury po uprzednim wystawieniu paragonu fiskalnego będzie możliwe tylko w przypadku zwrotu sprzedawcy tegoż paragonu.

§ 7.

Dokonanie zakupu produktu oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez Klienta zamówienia zawierającego oznaczenie zamawianego produktu (patrz zakładka ważne informacje), ilości zamawianych sztuk oraz podanie niezbędnych danych potrzebnych do dokonania wysyłki.
W przypadku wystąpienia niejasności w przesłanych danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O fakcie tym sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta drogą elektroniczną.

§ 8.

Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie jeśli zamówiony produkt sprzedawca posiada w postaci gotowej. W innym przypadku czas realizacji zamówienia ustala się umownie na okres 2 tygodni. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. O terminie realizacji Klient zostaje poinformowany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub w razie wystąpienia trudności z realizacją – indywidualnie.

§ 9.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji zamówień. Informacje o przerwach w realizacji zamówień zamieszczane będą na stronie sklepu.

§ 10.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia, w szczególnych przypadkach, od realizacji zamówienia bez podania przyczyn, informując Klienta o tym, że jego zamówienie nie zostanie zrealizowane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

§ 11.

Możliwe są następujące formy płatności:

Za pobraniem - po przesłaniu potwierdzenia zamówienia wysyłka na wskazany adres i zapłata przy odbiorze towaru na poczcie.

Przelewem - w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający przesyła numer rachunku bankowego i informację o terminie jego zrealizowania. Klient dokonuje przelewu w ciągu 7 dni od wskazanego terminu zrealizowania zamówienia. Po upływie 7 dni zamówienie zostaje anulowane. W tytule wpłaty należy podać symbole opłacanych przedmiotów. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Gotówką - w szczególnych wypadkach przy odbiorze osobistym na życzenie Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ustalenia czasu i miejsca odbioru.

§ 12.

Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez Klienta. Produkty wysyłane są przesyłką rejestrowaną, priorytetową. Koszt dostawy jest w całości pokrywany przez Klienta. W szczególnych wypadkach, jeśli rodzaj zamówienia sprawi, że koszty dostawy będą wyższe, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Klienta indywidualnie. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek zawinione przez Pocztę Polską.

Aktualna wysokość kosztu dostawy: przedpłata 15,00 złotych, za pobraniem 20,00 złotych.

 

§ 13.

Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu, będą uwzględniane tylko pod warunkiem spisania wraz z pracownikiem Poczty Polskiej protokołu reklamacyjnego.

 

§ 14.

Przypadki niedostarczenia przesyłki pocztowej będą na wniosek Klienta reklamowane zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej, czyli po upływie14 dni od daty wysłania.

§ 15.

Klientowi posiadającemu status konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie następuje poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta produktu. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany i nie został zniszczony lub nie nosi śladów użycia. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu (paragonem). Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru na konto bankowe wskazane przez klienta w terminie maksymalnie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwroty przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane. W przypadku pozostałych Klientów nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 16.

Klientowi przysługuje prawo do reklamacji dostarczonego produktu. Jest to możliwe w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z umową lub wystąpienia wady wynikającej ewidentnie z winy sprzedawcy. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia produktu wynikające z jego niewłaściwego lub długotrwałego używania przez Klienta. Ewentualne różnice w wyglądzie produktu zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem innego ustawienia parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstaw do reklamacji. Reklamowany produkt należy odesłać sprzedawcy. Reklamacje przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić reklamowany produkt na nowy. Oprócz uznania zasadności reklamacji, niezbędnym warunkiem jej przyjęcia jest posiadanie otrzymanego dowodu zakupu i przesłanie pisemnego oświadczenia stwierdzającego wadę produktu. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

 

§ 17.

Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.