F 14

Germanowie, początek III w. po ChrF14
Pomorze (Polska)
długość: 5 cm
waga: około 12,3 grama

Egzemplarz wzorowany na tzw. zapinkach kuszowatych, używanych do spinania szat przez ludność kultury wielbarskiej (Goci). Jej zdobienie stanowią nałożone pierścienie z nacinanego drutu. Egzemplarz zbliżony do typu 162 według typologii Almgrena.

CENA 150 PLN (121,95 netto)