F 13

Germanowie, początek III w. po ChrF13
Pomorze (Polska)
długość: 4,7 cm
waga: około 13 gramów

Egzemplarz wzorowany na tzw. zapinkach kuszowatych, używanych do spinania szat przez ludność kultury wielbarskiej (Goci). Zdobienie stanowią nałożone pierścienie z nacinanego drutu. Zbliżona do typu 211 według typologii Almgrena.

CENA 150 PLN (121,95 netto)