F 12

Germanowie, 2. połowa II w. po ChrF12
Weklice koło Elbląga (Polska)
długość: 2,8 cm
waga: około 9,2 grama

Replika zapinki do spinania szat, używanej przez ludność kultury wielbarskiej (Goci). Zapinka ozdobiona została imitacją nacinanego drutu wykonaną przy pomocy specjalnej puncy. Egzemplarz zbliżony do typu 127 według typologii Almgrena.

CENA 140 PLN (113,82 netto)