F 11

Germanowie, 2. połowa II w. po Chr
Weklice koło Elbląga (Polska)
długość: 3,5 cm
waga: około 14,5 grama

Replika zapinki do spinania szat, typowej dla stroju noszonego przez ludność kultury wielbarskiej (Goci). Zapinka ozdobiona została rytymi liniami i ornamentem wybijanym puncami. Typ 41 według typologii Almgrena.