F 03

Germanowie, 2. połowa II w. po ChrF03
Weklice koło Elbląga (Polska)
długość: 2,5 cm
waga 5 gramów

Replika tzw. zapinki kuszowatej, służącej do spinania szat, zdobionej charakterystycznymi pierścieniami z nacinanego drutu. Zapinki tego typu używane były przez ludność kultury wielbarskiej (Goci). Grupa VII, seria 1 w typologii Almgrena.

CENA 100 PLN (81,30 netto)