F 01

Germanowie, początek III w. po ChrF01
Weklice koło Elbląga (Polska)
Długość: 2,8 cm
Waga: około 6,0 gramów

Replika rzadkiego typu tzw. zapinki kuszowatej służącej do spinania szat. Zapinki tego typu używane były przez ludność kultury wielbarskiej (Goci). Według typologii Almgrena grupa VII, seria 1.

CENA 110 PLN (89,43 netto)