Z 06

Ruś - XII w. po Chr.Z06
miejscowość nieznana (Białoruś)
szerokość: 2,7 cm
średnica uszka: mm
waga: około 2,5 grama

Replika wczesnośredniowiecznego krzyżyka znalezionego w nieznanej miejscowości na terenie dzisiejszej Białorusi.


CENA 45 PLN (36,59 netto)